Jedną z nowszych metod identyfikacji zwierząt, zyskującą dziś coraz większą popularność, jest
znakowanie elektroniczne za pomocą czipa. Czipowanie psów i kotów jest dla nich zupełnie bezpieczne i prawie bezbolesne. Czip zawiera w sobie 15-cyfrowy kod, który można odczytać za pomocą specjalnego czytnika będącego na wyposażeniu lecznic weterynaryjnych, służb celnych, porządkowych itp. Zaczipowane zwierzę warto zarejestrować w bazie danych zwierząt oznakowanych. Dzięki temu można szybko ustalić właściciela zagubionego psa i zawiadomić go o odnalezieniu ulubieńca. W Polsce istnieje kilka tego typu baz, m.in.: Safe Animal, Vetid, identyfikacja.pl, Europetnet, Indexel i wiele innych.

CZIPY-ZNAKOWANIE ZWIERZĄT